Gizlilik Politikası

Giriş

Legal Akademi olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası yalnızca www.legalakademi.org (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

 

Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için gizlilik politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız .

 

Toplanılan Veriler

İnternet sitemize üye olurken bize doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı ve eposta adresiniz gibi veriler sağlamaktasınız.

Kariyer başvurusunda bulunmanız halinde, ad, soyad, eposta, telefon numarası, öğrenim bilgisi, çalışma durumunuz gibi verilerinizi paylaşmaktasınız.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri göndermek, kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, internet sitemizdeki özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız ve meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.
 

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri internet sitemize üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz. Haber bültenimize abone olurken doğrudan paylaştığınız veriler abonelikten ayrılana kadar sistemlerimizde saklanır.

 

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Yaş sınırı

18 yaşından küçüklere ait kişisel verileri işlediğimizden haberdar olmamız halinde bu kişisel verileri ivedilikle silinecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı info@legalakademi.org adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

  • Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı

  • İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme 

  • Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

 

Gizlilik Politikamızda değişiklikler

Gizlilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda size bunları bildireceğiz.

 

Bizimle iletişime geçin

Bizimle her zaman info@legalakademi.org adresi üzerinden bu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz.

.