Legal Akademi Blog'da Yazar Olarak Yer Almak

Legal Akademi Blog'da tercihen güncel hukuki konulara ilişkin araştırma yazıları ile karar incelemelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki koşulları sağlayan diğer hukuki konularda kaleme alınan yazılara yer veriyoruz.

Yayınlanmasını istediğiniz bir araştırma yazınızı bizimle paylaşarak konuk yazar olarak yer alabilir ya da yayın ekibimize katılarak sürekli yazarımız olarak ekibimize katılabilirsiniz.

Legal Akademi Blog'da yer alacak bilgi notları için aranan şartlar:

 • Bilgi notu mutlaka özgün içeriğe sahip olmalı ve daha önce herhangi bir dergi, websitesi ve benzeri platform aracılığı ile yayınlanmamış olmalıdır.

 • Bilgi notu yazarları, Legal Akademi Blog ile yazılarını paylaştıklarında, bulunması halinde, söz konusu yazıda üçüncü kişi fikir sahiplerine ilişkin uygun atıflara yer verdiğini, herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlaline sebep olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 • Paylaşılan dosyalar word formatında olmalı, okuyucu takibini kolaylaştırmak üzere paragraflara ayrılarak düzenlenmeli ve giriş ile sonuç paragraflarına ve içeriğine uygun bir başlığa sahip olmalıdır.

 • Yazılar en az 500 en fazla 1.500 kelimeden oluşmalıdır

 • Yazılarda atıf yapılırken aşağıda yer alan format takip edilmelidir:

  • Kitaplar için:

   • ​YAZARIN SOYADI, Adı, Eserin adı, varsa kaçıncı cilt olduğu, varsa baskı sayısı, Basıldığı Yer,  Yıl, sayfa.

  • ​Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezleri için:

   • ​YAZARIN SOYADI, Adı, Tez Başlığı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İlgili Eğitim Kurumu ve Enstitü, Yer, Yıl, sayfa.

  • Makaleler için:

   • ​YAZARIN SOYADI, Adı, Makalenin başlığı, Derginin ismi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yılı, sayfa.

  • Websitesi kaynakları için:

   • ​YAZARIN SOYADI, Adı, Makalenin/Yazının başlığı, (ilgili link), Erişim Tarihi, sayfa.

  • Mahkeme kararları için:

 • ​​Yapılan atıflar kapsamında, yazının sonunda kaynakçaya yer verilmelidir.

Legal Akademi Blog yayın ekibi, paylaşılan bilgi notlarının değerlendirme aşamasında, yazardan sair düzeltmeler talep etmeye ve bu düzeltmelerin yapılmaması halinde ve bununla sınırlı olmamak üzere, Legal Akademi platformunun ilkelerine aykırı bir durumun varlığı halinde bilgi notunu yayınlamama hakkına sahiptir.

Yazarlık başvurusunda bulunurken, yazınız ile birlikte akademik ve iş geçmişinizi belirten bir önyazı ya da özgeçmişinizi paylaşmanız rica olunur.