Av. Şahin Ardıyok ve Av. İlker Fatih Kıl ile Enerji Sektörü ve Rekabet Hukuku Üzerine