top of page

Bankaların Pazarlama Kanallarında Değişiklik: İkinci El Araç Satan İşletmeler

11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") kapsamında bankaların destek hizmeti alabileceği kanallarda değişikliğe gidilmiştir.


5 Kasım 2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") madde 4/7 uyarınca, bankaların, başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte, bankada geçici veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetler, perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetler ve her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetler ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlı olmak üzere destek hizmeti kuruluşlarından pazarlama faaliyeti sağlaması mümkündür.


Yönetmelik'in eski halinde, ikinci el satış yapan yerler pazarlama hizmeti verebilecek oto bayileri arasından istisna tutulmaktaydı. Değişiklik Yönetmeliği kapsamında, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmeler ile pazarlama faaliyetinin yürütülmesi mümkün kılınmıştır.


Bilindiği üzere, 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el motorlu araç ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacağı düzenlenmişti. Yetki belgesine sahip olabilmek için öngörülen koşullar ise anılan yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir.


İlgili mevzuatlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm


Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201211-4.htm

16 görüntüleme0 yorum
bottom of page