top of page

Bankaların Uzaktan Kimlik Tespitine ve Elektronik Ortamda Kurulacak Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik

Giriş


01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır.


Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemeler


Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olup olmadığına bakılmaksızın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmaktadır. Yönetmelik ile uygulanacak uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla uygulama alanı bulacaktır.


Yönetmelik hükümleri ile uzaktan kimlik tespitinin, müşteri temsilcisi ile kişinin, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurulması suretiyle gerçekleşeceği belirtilmiştir. İlaveten Yönetmelik ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde kimlik belgesi ve doğrulanmasına ilişkin uyulması gereken usul, esaslar ve alınması gereken tedbirler hakkında da düzenlemelere yer verilmiştir.


Bu kapsamda, Yönetmelik uyarınca sürecin tamamının bilgi ve belge saklama gerekliliklerine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınması ve saklanması gerektiği düzenlenmiştir.


Bununla birlikte, Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan kimlik tespitinin amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verinin kullanılabileceği ve kişinin buna dair açık rızasını elektronik ortamda kayıt altına alınacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde kimlik belgesi ve doğrulanmasına ilişkin uyulması gereken usul, esaslar ve alınması gereken tedbirler hakkında da düzenlemelere yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Yönetmelik uyarınca sürecin tamamının bilgi ve belge saklama gerekliliklerine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınması ve saklanması gerektiği belirtilmiştir.


Yönetmelik'in ‘’Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması’’ başlıklı son maddesi ile elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması için aranacak hükümlere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda, müşteriye sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak banka ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve resmi şekle veya özel bir merasime tabi olmayan her türlü sözleşmenin Yönetmelik'in 12.maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde elektronik ortamda kurulması ya da müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kimlik tespitinin ardından alınmasıyla mesafeli olarak kurulması halinde, ilgili sözleşme için yazılı şekil şartının gerçekleşmiş sayılacağı belirtilmiştir.


Sonuç


Yönetmelik kapsamında bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin usul ve esaslar ve bu doğrultuda elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması hakkında esaslar belirlenmiştir.


Yürürlük


Yönetmelik yürürlük maddesi uyarınca 01 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-7.htm

46 görüntüleme0 yorum
bottom of page