top of page

Bankaların Yeni Müşteri Kazanımında Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Taslak Tebliğ Yayınlandı

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı ("Taslak Tebliğ"), 21 Eylül 2020 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından, internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmuş ve görüşe sunulmuştur.

 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76.maddesinin ikinci fıkrası ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43.maddesi dayanılarak BDDK tarafından yayınlanan Taslak Tebliğ kapsamında, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek, tarafların fiziken bir araya gelmesine gerek olmaksızın, uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.


Görüntülü görüşme ile kimlik tespitini gerçekleştirecek personelin bilgi sahibi olması gereken hususlar ve personelin alması gereken eğitime ve çalışma ortamlarına ilişkin esaslara Taslak Tebliğ madde 5 kapsamında yer verilmiştir.


Taslak Tebliğ madde 6 uyarınca ise görüntülü görüşme öncesinde müşterinin başvurusu bir form ile alınmalı ve formda yer alan bilgiler ile risk değerlendirmesi yapılması gerekmekte; bununla birlikte kimlik tespitine başlanmadan önce müşterinin açık rızası alınmalıdır. Görüntülü görüşme için kullanılacak sistemlere ilişkin teknik esaslar da Taslak Tebliğ madde 6 kapsamında düzenlenmiştir.


Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespitinde kullanılabilecek kimlik belgelerinde aranacak şartlara Taslak Tebliğ madde 7 kapsamında yer verilmiştir.


Taslak Tebliğ madde 8 uyarınca ise, müşteri temsilcisi tarafından, kimlik belgesindeki bilgiler ile görüşme esnasında kişi tarafından sağlanan bilgilerin tutarlı olup olmadığının ve kişinin banka müşterisi olma yönündeki iradesinin inceleneceği düzenlenmiştir.


Taslak Tebliğ'in diğer hükümlerinde ise başlıca, (i) görüntülü görüşme ile kimlik tespiti sürecinin sonlandırılacağı haller, (ii) işlem doğrulama kodunun iletimi, (iii) verilerin saklanmasına ilişkin esaslar ve (iv) kimlik tespitinde bankanın sorumluluğu düzenlenmiştir.


İlgili Taslak Tebliğ metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0981.pdf


17 görüntüleme0 yorum
bottom of page