Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği yayınlandı

Güncelleme tarihi: 13 Eyl 2020

Genel Bakış


III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği ("Tebliğ"), 31241 sayılı ve 11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Borçlanma aracı sahipleri kurulu ("BASK") mekanizması, 25 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") öngörülen değişiklikler ile getirilen yeni bir bir mekanizma olup, yatırımcıların birlikte hareket ederek, borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarında yapılacak değişikliklere ilişkin karar alabilmesine olanak sağlamaktadır.


Kanun madde 31/A/6 kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğ ile birlikte, borçlanma aracı sahipleri kurullarına ilişkin daha kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir.


BASK nedir?


Kanun madde 31/A uyarınca, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahiplerinin, borçlanma araçları sahipleri kurulunu ("BASK") oluşturduğu ve ayrıca ihraççının her bir tertip borçlanma aracı sahiplerinin de ayrı bir BASK oluşturabileceği düzenlenmiştir.


Tebliğ madde 3 kapsamında iki tür BASK'a yer verilmiş olup bunlar (i) Tertip BASK ve (ii) Genel BASK'tır. Anılan madde uyarınca, Tertip BASK, bir veya birden fazla tertip borçlanma araçları sahiplerinden oluşmakta ve mevzubahis maddede düzenlenen koşulları haiz değişiklikleri karara bağlamak üzere, ihraççı yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanmaktadır.


Genel BASK ise, herhangi bir Tertip BASK kararı nedeni ile kendi hakları olumsuz etkilenen ve ilgili tertip dışında kalan tertiplere mensup borçlanma aracı sahiplerinden oluşmakta ve kendi talepleri doğrultusunda toplanmaktadır.


Tebliğ madde 4/1 uyarınca, borçlanma aracının, faiz, vade, anapara veya varsa borçlanma aracının ilgili izahname veya ihraç belgesinde yer verilen asli hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilmesi için ilgili Tertip BASK'ın karar alması gereklidir.


Tertip BASK'lar kapsamında genel karar nisabı Madde 4/2 uyarınca, izahname ve/veya ihraç belgesinde daha ağır bir nisap öngörülmemiş ise her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğu olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ile düzenlenen başlıca hususlar şunlardır:

  • Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin seçilmesi,

  • BASK toplantılarının yürütülmesine ilişkin esaslar,

  • Teminatlı menkul kıymetler ve teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hususlar,

  • İhraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.


Tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200911-7.htm
28 görüntüleme0 yorum