top of page

Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Yaptırımlarda Değişikliğe Gidildi

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31248 sayılı ve 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Mevzubahis yönetmelik ile, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ("Yönetmelik") kapsamında düzenlenen yaptırımlara ilişkin değişiklikler getirilmiştir.


Yönetmelik madde 52 uyarınca düzenlenen işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezaları kapsamında yer alan para cezalarının alt sınırı 5.000 TL'den 10.000 TL'ye, üst sınırı ise 50.000 TL'den, 5.000.000 TL'ye çekilmiştir.


Yönetmeliğin 53'üncü maddesi ile disiplin cezasına konu olacak fiiller düzenlenmiş olup, para cezası gerektirecek fiiller kapsamına, bent (7) ve (8) ile aşağıdaki fiiller eklenmiştir:


"(7) Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.


(8) Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak. "

Mevzubahis fiiller nedeniyle verilecek ceza tutarlarının, madde 53/d/3 uyarınca 50.000 TL'den az olamayacağı düzenlenmiştir.


Bununla birlikte, cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler başlıklı 54'üncü madde kapsamında yapılan değişiklik ile 53üncü maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatınada aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde de durumun en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirileceği düzenlenmiştir.İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-1.htm15 görüntüleme0 yorum
bottom of page