top of page

Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS Yükümlülüğüne İlişkin Karar Yayımlandı

24 Haziran 2021 tarihli ve 31521 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 09 Haziran 2021 tarihli ve 2021/571 karar numaralı kararı (“Karar”) yayımlanarak Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin değişiklik yapılmıştır.


Karar’da Kurul’un 22.04.202o tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02.04.2018 ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar için Sicil’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirildiği ancak Kurum’a iletilen görüşlerde vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin yaşanılan tereddütlerin belirtilmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı belirtilmiştir.


Yapılan değerlendirmeler neticesinde, dernek, vakıf ve sendikaların Sicil’e kayıt yükümlülüğünü belirleyen kararın “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir işletmesi bulunmayanlar” şeklinde değiştirilmesine ve kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunan Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikaların Sicil’e kayıt olmaları ile Sicil’e kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarına karar verilmiştir.


Sonuç olarak, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı iktisadi işletmesi bulunanların bu iktisadi işletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetler açısından Sicil’e kayıt yükümlülüğü getirilmiştir.


Karar'a aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-9.pdf

20 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page