top of page

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI

Güncelleme tarihi: 11 Eyl 2020

4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") geçici 10. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin, 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar"), 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.


COVID-19 pandemi süreci ile birlikte, 17 Nisan 2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Kanun'a geçici 10. madde eklenmiştir. Anılan madde uyarınca, kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, anılan maddede düzenleme altına alınan koşullar haricinde, işverenin her türlü hizmet ve iş sözleşmesini feshedemeyeceği düzenlenmişti. İlaveten, aynı maddenin ikinci fıkrası ile maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği hükme bağlanmıştı.


Anılan maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın, geçici madde 10'un birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen süreleri, her defasında en fazla üçer ay olmak üzere, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.


Bu kapsamda, anılan Karar kapsamında iş sözleşmelerinin feshedilmesi yasağı ve ücretsiz izne ayırma imkanına ilişkin süreler, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2 ay süre ile uzatılmıştır.


66 görüntüleme0 yorum
bottom of page