Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") geçici 10. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin, 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar"), 9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Anılan madde uyarınca, Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, maddede düzenleme altına alınan koşullar haricinde, işverenin her türlü hizmet ve iş sözleşmesini feshedemeyeceği düzenlenmişti.

İlaveten, aynı maddenin ikinci fıkrası ile maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği hükme bağlanmıştı.

Karar kapsamında iş sözleşmelerinin feshedilmesi yasağı ve ücretsiz izne ayırma imkanına ilişkin süreler, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2 ay süre ile uzatılmıştır.


İlgili karara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf


6 görüntüleme0 yorum