Fesih Yasağı Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") geçici 10. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin, 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar"), 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.


Anılan madde uyarınca, Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, maddede düzenleme altına alınan koşullar haricinde, işverenin her türlü hizmet ve iş sözleşmesini feshedemeyeceği düzenlenmişti.


İlaveten, aynı maddenin ikinci fıkrası ile maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği hükme bağlanmıştı.


Karar kapsamında iş sözleşmelerinin feshedilmesi yasağı ve ücretsiz izne ayırma imkanına ilişkin süreler, 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2 ay süre ile uzatılmıştır.


İlgili Karar'a aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-14.pdf

13 görüntüleme0 yorum