Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'ye Düşürüldü

Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2568 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi ("BSMV") oranı 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren binde 2'den yüzde 1’e çıkarılmıştı.


30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, BSMV nispetinin tespitinde değişiklik getiren 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Eki Karar ("Karar") yürürlüğe girmiştir.


Karar kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinde düzenlenen BSMV nispetlerinin tespitine ilişkin 28 Ağustos 1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Karar'ın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendi değiştirilmiş, kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür.


İlgili Karar'a aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf

12 görüntüleme0 yorum