Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlama Süresi Uzatıldı

18 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’Ticaret Kanunu’’) geçici 13. maddesi kapsamında sermaye şirketlerinin 2019 yılı kar payı dağıtımının ertelenme süresinin uzatılmasına karar verildi.


Ülkemizde ve dünyada etkileri yoğun şekilde gözlemlenen COVID-19 pandemisi dolayısıyla, 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ticaret Kanunu’na Geçici Madde 13 eklenerek, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmibeşinin (%25) dağıtımına karar verilebileceği hükme bağlanmıştı. Bununla birlikte, söz konusu Geçici Madde 13’ün birinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanının, mevzubahis erteleme süresini üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkili olduğu da düzenlenmişti.


Bu doğrultuda 18 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Karar kapsamında, sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının ertelenmesine ilişkin sürenin 30 Eylül 2020 tarihinden, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.


Mevzubahis Geçici Madde 13 kapsamında sermaye şirketleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar;

(i) 2019 yılı net dönem kârının en fazla %25’inin dağıtımına karar verebilecek,

(ii) geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerini dağıtıma konu edemeyecek ve

(iii) yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi veremeyecektir.


İlgili Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/20.5.2948.pdf


20 görüntüleme0 yorum