top of page

Kripto Varlık Sağlayıcılar ve Tasarruf Finansman Şirketleri MASAK Mevzuatı Kapsamına Alındı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelik ile, dayanak mevzuatı olan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da ("MASAK Mevzuatı") öngörülen düzenlemelere uymakla yükümlü olan kuruluşlar "yükümlüler" tanımı altında düzenlenmektedir.


Anılan değişiklik ile birlikte yükümlüler tanımı kapsamına (i) kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve (ii) tasarruf finansman şirketleri eklenmiş olup, bu kuruluşlar MASAK mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu kılınmışlardır.


Yönetmelik ile düzenlenen ve (i) kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve (ii) tasarruf finansman şirketlerinin de tabi olacağı yükümlülükler ise başlıca şu şekildedir:

(i) öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde müşterilerinin kimlik tespitini sağlama,

(ii) şüpheli işlemleri bildirme,

(iii) bilgi ve belge sağlama,

(iv) yetkili mercilerin denetimine tabi olma.


İlgili yükümlülüklere ilişkin Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.35 görüntüleme0 yorum
bottom of page