top of page

Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete ile Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlanmıştır.


Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda Yönetmelik ile dağınık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibarı para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkların kripto varlığı ifade ettiği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacağı ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirtilmiştir.


Ödeme hizmeti sağlayıcıları açısından ise, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilemeyeceği ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunulamayacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecekleri belirtilmiştir. Yönetmelik, 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Yönetmeliğe aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm


23 görüntüleme0 yorum
bottom of page