KVKK TARAFINDAN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (‘’VERBİS’’) kayıt yükümlülüğü hakkında 01.10.2020 tarihinde yeni bir kamuoyu duyurusu yapıldı.


Kurul tarafından gerçekleştirilen kamuoyu duyurusu ile; VERBİS’e kayıt olunması gereken tarihlerin ilan edilmesine karşın, 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyondan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkansızlık nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremeyen bazı veri sorumlularının bulunduğunun tespit edildiği ve bu sebeple, işbu durumun yazı ile Kurula bildirilmesi halinde, Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüklerine yerine getirebileceklerine ilişkin karar verildiği ilan edilmiştir.


Bu doğrultuda, COVID-19 sebebiyle meydana gelen imkansızlık sebebiyle Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlularının işbu hususu belirtilen yazılı başvurularının Kurul’a bildirilmesi sonucunda kendilerine verilecek süre içerisinde kayıt yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmelerine imkan tanınmıştır.


İlgili duyuruya aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6819/SICILE-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU
23 görüntüleme0 yorum