Rekabet Kurumu Tarafından Taahhüt Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı