Rekabet Kurumu Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Yayımladı

Rekabet Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından yayımlanan Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (‘’Kılavuz’’) ile 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (‘’Kanun’’) gerçekleştirilen değişikliklere yönelik, teşebüslerin elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerinin ve belgelerinin yerinde inceleme mahallinde incelenmesine ve/veya bunların kopyalarının alınarak Kurum merkezine götürülerek incelenmesine ve muhafazasına ilişkin getirilen genel esaslara ve uygulanacak usule ilişkin açıklamalar getirilmiştir.


Kılavuz ile Yapılan Açıklamalar ve Uygulanacak Usuller


Yayımlanan Kılavuz ile teşebbüse ait dijital verilerin incelenebileceği araçlar ve inceleme usllerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

  • Kılavuz uyarınca, Rekabet Başuzmanı, Rekabet Uzmanı ve Rekabet Uzman yardımcısını içeren ‘’Meslek Personelinin’’ teşebbüse ait sunucu, masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz sistemleri, CD, DVD, USB, harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisleri gibi depolama araçlarında inceleme yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

  • Meslek Personelinin teşebbüse ait depolama araçlarında yapılacak incelemelerde, sistemlerdeki anahtar kelime arama araçlarından ya da dijital verilerde nitelikli arama yapılmasına imkan tanıyan adli yazılım ve donanımlardan faydalanabileceği belirtilmiştir.

  • Cep telefonu, tablet vb. taşınabilir iletişim cihazlarının ise teşebbüse ait veri içerip içermediğinin tespiti için hızlı gözden geçirme usulünün uygulanacağı, bu doğrultuda ancak tümüyle şahsi kullanıma ait olduğu anlaşılan taşınabilir cihazların incelemeden muaf tutulacağı anlaşılmaktadır.

  • İncelenecek verilerin tutulduğu dijital ortamın ise inceleme süresince Meslek Personeli tarafından kontrol altında tutulacağı ve bu kapsamda inceleme kapsamındaki verilere ve verilerin tutulduğu ortama müdahale edilmesinin engelleneceği açıklanmıştır. Bununla birlikte, teşebbüs yetkililerinin talepleri doğrultusunda bilişim sistemlerine yönelik tam ve aktif destek verileceği; örneğin, teşebbüs çalışanlarının e-posta hesaplarına uzaktan erişim hakkı tanınması gibi hususlarda destek olunacağı belirtilmiştir.

  • İnceleme esnasında görevli Meslek Personelince gerekli görülmesi durumunda; incelenecek dijital verilerin adli bilişim yöntemleri ile kısmen veya bütün olarak ayrı veri depolayıcılarına kopyalanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, inceleme sonunda gerekli görülen dijital verilerin iki ayrı veri depolayıcısına kopyalanabiliceği açıklanmıştır.

  • İncelemenin teşebbüs yerleşkesinde tamamlanmasının esas olduğu, gerekli görülmesi halinde Kurum bünyesindeki adli bilişim laboratuvarında devam edilmesine karar verilebileceği ancak cep telefonlarından elde edilen dijital verilerin incelenmesinin her halükarda teşebbüs yerleşkesinde tamamlanacağı belirtilmiştir.

  • Son olarak, yerinde inceleme sırasında kopyalanan verilerin, avukat-müvekkil gizliliği ilkesi kapsamında korumadan yararlanacağı ancak söz konusu korumanın yalnızca müvekkil ile arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmayan bağımsız avukat ile müvekkil arasında, müvekkilin savunma hakkının kullanılması amacıyla yapılan yazışmaları kapsayacağı belirtilmiştir.

Sonuç

Yayımlanan Kılavuz ile Kurum tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, dijital verilerin incelenmesine ilişkin usuller açıklanmış olup olası bir inceleme durumunda söz konusu usullerin uygulanacağını belirtmekte fayda görmekteyiz.


Kılavuza aşağıda yer alan link vasıtası ile ulaşabilirsiniz.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/yerinde-inceleme-kilavuz1-20201009091644514-pdf


34 görüntüleme0 yorum