top of page

Sözleşmelerdeki Döviz Yasağı Hakkında Bakanlık Duyurusu


Bilindiği üzere 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin belirlenen istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmaları yasaklanmış ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin ise Türk lirasına çevrilmesi hususunda düzenlemeler getirilmişti.


Sözleşme taraflarının Türk lirasına çevirme hususunda anlaşamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ve konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ile belirlenmişti.


Bakanlık tarafından 12 Ekim 2020 tarihinde yapılan duyuru ile, iki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve tarafların Türk lirası olan tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamamaları halinde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344'üncü maddesi ile düzenlenen sınırlara tabi olacakları açıklanmıştır.


İlaveten mevzubahis duyuru ile, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmadığı ve aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtilmiştir.


İlgili duyuruya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/10/D%C3%B6viz-S%C3%B6zle%C5%9Fmeleri-Duyuru_12.10.2020.pdf

19 görüntüleme0 yorum
bottom of page