Sosyal Ağ Sağlayıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) 29 Eylül 2020 tarihli “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar” adlı kararı ("Karar"), 02 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Karar ve 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ("Kanun") kapsamında doğacak sorumlulukları belirlemek için öncelikle tanımları incelemek faydalı olacaktır. Bu kapsamda, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan, gerçek veya tüzel kişiler içerik sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.


Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler, yer sağlayıcı olarak tanımlanırken; sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler ise sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanmaktadır.


Karar'a konu usul ve esaslar, mahkeme veya hâkim kararı bildirimleri hariç olmak üzere, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıyı kapsayacaktır.


Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, madde 5 uyarınca yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü tutulmuştur.

  • Madde 6 kapsamında, tüzel kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin, Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliğini kazanmış olması; gerçek kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin Türk vatandaşı olması zorunludur.

Temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde:

Madde 13 uyarınca, temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sağlayıcıya öncelikle BTK tarafından bildirimde bulunulacak, bildirimden itibaren 30 günlük süre içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise ilgili sağlayıcıya 10 milyon Türk Lirası idari para cezası verilecektir.


Akabinde, verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, otuz milyon Türk Lirası daha idari para cezası verilecektir.


14'üncü madde uyarınca ise ikinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacaktır.


Temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak bir diğer yaptırım türü olarak madde 15 kapsamında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması belirlenmiştir.


Başvurulara cevap verilmesi:

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Kanun'un 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap vermekle yükümlü olup, sosyal ağ sağlayıcı, başvurulara başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap verir.


Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamında internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvuruları, 9/a maddesi ile ise, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin başvuruları düzenlenmektedir.


Başvurulara cevap verilmemesi halinde ise sosyal ağ sağlayıcıya madde 19 uyarınca beş milyon Türk Lirası idari para cezası verilecektir.


Hukuki sorumluluk:

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu tutulmuştur.

Sorumluluğa ilişkin bu kuralın uygulanmasında ise, madde 22/2 uyarınca, içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması ile sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olması şartı aranmayacaktır.İlgili Karar'a aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201002-5.pdf


23 görüntüleme0 yorum