Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurulara İlişkin Parasal Değerler Artırıldı

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete'de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (''Tebliğ'') yayımlanmış olup Tebliğ ile 2021 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda görevli makamın belirlenmesi hususunda göz önüne alınması gereken parasal değerler belirtilmiştir.


Bu kapsamda, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

  • 7.550 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

görevli olacaktır.


Tebliğ 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tebliğe aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-7.htm
11 görüntüleme0 yorum