top of page

Tüketici Kredilerinde Vade Sınırı 60 Aydan 36 Aya İndirildi

Güncelleme tarihi: 11 Eyl 2020

4 Eylül 2020 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan 9131 sayılı karar ("Karar") ile tüketici kredileri için öngörülen vade sınırına ilişkin düzenleme getirilmiştir.


Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ("Kredi Yönetmeliği") madde 12/A'nın altıncı fıkrası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ("Finansal Kiralama Yönetmeliği") madde 11/A'nın beşinci fıkrası kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun anılan maddelerde yer alan sınırları değiştirmeye ve yeni sınırlamalar getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.


Bu kapsamda, anılan Karar uyarınca, Kredi Yönetmeliği'nin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kiralama Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmiştir.


İlgili Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0978.pdf


47 görüntüleme0 yorum
bottom of page