top of page

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (‘’KVKK’’) 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 kararı ile ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden covid-19 salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (‘’Verbis’’) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar sebebiyle;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.


Söz konusu karar ile veri sorumlularının Verbis kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri belirtilen tarihlere kadar uzatılmıştır.


İlgili karara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU8 görüntüleme0 yorum
bottom of page