top of page

ZORUNLU VERBİS KAYIT SÜRELERİNDE SON 5 GÜN

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 16. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (‘’VERBİS’’) kayıt olması gerekmektedir.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren covid-19 salgını sebebiyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulamasına geçilmesi sebebiyle kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (‘’Kurul’’) yapılan talepler sonucunda, Kurul tarafından tesis edilen 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Karar ile VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu karar uyarınca;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine

kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmiş ve işbu karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bununla birlikte, Kanun’un 18.maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezalar uygulanabilecektir. Bu kapsamda, ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.


Sonuç olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışına yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının söz konusu kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son tarihin 30.09.2020 olduğunu ve bu itibarla son beş günlerinin bulunduğunu, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde Kurul tarafından belirlenecek idari yaptırımlar ile karşılaşılabileceğini hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

19 görüntüleme0 yorum
bottom of page