Whatsapp’ın Yeni Kullanım Şartlarına İlişkin Rekabet Kurumu ve KVKK Tarafından İnceleme Başlatıldı

WhatsApp Inc. tarafından, uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği ve bu doğrultuda rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine ilişkin kullanıcılara yöneltilen yeni politikaya ilişkin Rekabet Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından re’sen soruşturma, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından ise inceleme başlatılmıştır.


11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından yapılan kamuoyu açıklaması ile Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp’ın söz konusu yeni veri paylaşma zorunluluğu politikasına ilişkin olarak Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı duyurulmuştur. Bununla birlikte Kurum, uygulamanın soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan bahisle, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca geçici tedbir aldığını ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi gerektiğine karar verildiği belirtilmiştir.


12.01.2021 tarihinde KVKK tarafından yapılan duyuru ile de 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı karar ile WhatsApp Inc. hakkında resen inceleme başlatıldığı duyurulmuştur. Yapılacak incelemede söz konusu uygulamanın i)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘’Kanun’’) belirlenen açık rızanın unsurlarının ‘’özgür iradeyle açıklanması’’ açısından ihlal oluşturup oluşturmadığı, ii) yurtdışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkelerden ‘’hukuka ve üdürstlük kurallarına uygun olma’’, ‘’belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme’’ ve ‘’işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’’ ilkeleri açısından ihlale sebebiyet verip vermediği, iii) WhatsApp Inc. tarafından yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı, iv) WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda Kanun’un 9.maddesi hükümlerine aykırılı olup olmadığının inceleneceği belirtilmiştir.


Sonuç


WhatApp Inc. tarafından yayımlanan yeni veri aktarım ve gizlilik politikasına ilişkin Rekabet Kurumu tarafından soruşturma, KVKK tarafından inceleme başlatılmış olup Rekabet Kurumunca yapılacak soruşturma WhatsApp ve Facebook’un farklı grup şirketlerini kapsamakta iken, KVKK tarafından yürütülen incelemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ilgili hükümleri ve KVKK’nın daha önceki kararlarında belirtilen hususlarında WhatApp Inc.’nın yeni uygulamasına yönelik gerçekleştirileceğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

32 görüntüleme0 yorum