top of page

YEKDEM Süresi 6 Ay Uzatıldı

18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından ("YEKDEM") yararlanılabilmesi için öngörülmüş olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye alınmış olma şartı 6 ay uzatılarak 30 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.


Karar kapsamında, 1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM’e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ("YEK") belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacaktır.


Bununla birlikte, anılan Karar ile söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için belirlenen fiyat desteğine, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave destek verileceği düzenlenmiştir.


İlgili Karar'a aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-8.pdf


21 görüntüleme0 yorum
bottom of page